Arhiv za 15. Februar 2010

Verouk v šole

Ponedeljek, 15. februar 2010

Verouk v šole? Razprava o tem vprašanju je precej nabrušena, našpičena, krepko začinjena in pregreta. Prav bi bilo, da v te razprave naši vrli preučevalci različnih verovanjskih praks vključijo tudi veroučni poskus Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki svoj katekizem uvaja v šole kot Kviz zmage. Kolikor lahko sklepamo, so se v eni o frakcij titoističnega malikovalskega kulta odločili, da bodo revidirano in reformirano obliko svojega nauka vcepili v nedolžna srca mladeži. Posrečeno so za svojo akcijo izbrali kar pustni čas, čas šem in karnevalov. To, kar se je včasih smrtno resno prodajalo pod kvizovsko blagovno znamko Tito – revolucija – mir, se je sedaj našemilo v Kviz zmage. Tito in revolucija izgineta kot da ju nikoli ni bilo.

Ker sem sam pred desetletji sedel v različnih zgodovinskih komisijah pri Zvezi komunistov in svetih za taka in drugačna revolucionarna izročila pri Socialističnih zvezi delovnega ljudstva in Zvezi socialistične mladine Jugoslavije, se mi ob takem početju seveda najprej misel sočutno pokloni velikanom revolucije, ki so takrat kot vrhovni magi sistema ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil bdeli nad čistostjo nauka. Če bi takrat kdo upal predlagati, da bi bil kviz Tito – revolucija – mir brez Tita in revolucije, bi ga seveda jadrno pognali iz partije in morda še v arest. Saj na kaj takega takrat še v nemilosrdno protititovsko in protirevolucionarno razvneti politični emigraciji ne bi upali pomisliti.

Pa velikani revolucije umirano, novopečeni svečenik malikovanja, ki so bili takrat autmigarji v tretjih in četrtih ligah titoizma in revolucije, pa brez milosti izdajajo in Tita in revolucijo.

Za to, da bi vneli mladino za Kviz zmage, vrli novopečeni magi novopečenega kulta na ruševinah titiozma in revolucije ponujajo najbolj kapitalistično vabo: 5 nagrad po 500 evrov, 10 nagrad po 200 evrov, 20 nagrad po 100 evrov.

Nekam poceni je ta zmaga, mar ne?

Pustimo ob strani, če je tak vstop mitomanije v šole zakonit. Bolj zanimivo je vprašanje, ali bi lahko ob tem Kvizu zmage malce preverili, kako lahko razumemo 297.člen Kazenskega zakonika, ki pravi:

»Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost.

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečiti.

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti,sramotitvijo narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov,poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.«

Ali bi se lahko v luči te zakonske opredelitve pogovarjali o tejle formulaciji iz Kviza zmage:

»Ali je s povojnimi usmrtitvami vojakov sovražnih armad in njihovih sodelavcev, kar sicer vsi obžalujemo, mogoče opravičiti teror, ki so ga izvajali med vojno okupatorji in njihovi sodelavci nad slovenskim prebivalstvom?

a) S smrtjo so izbrisali svojo krivdo.

b) To je bil obračun s političnimi nasprotniki.

c) Ni mogoče, čeprav so bili množični povojni poboji večinoma zunajsodni in zato nezakoniti. Je pa treba upoštevati, da so veliki zavezniki sklenili v Moskvi, v Teheranu in na Jalti, da bodo vojni zločinci kaznovani od narodov, nad katerimi so izvajali teror. So bili pa tudi izraz zmagoslavja in maščevanja.«

Oz. naj vprašanje postavim takole: Ali je takole lahkotno kvizovstvo pleteničenje mogoče razumeti drugače kot norčevanje iz največjega pomora neoboroženih ljudi po drugi svetovni vojni v Evropi, ki ga presojamo v razsežnostih genocida in zločina proti človeštvu?

  • Share/Bookmark